• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه درمورد فرآورده های لبنی، مواد غذایی

صورت تعادلی می‌باشند و نیز به دلیل سهولت آلودگی‌، منشأ برخی از بیماریهای مهم تغذیه‌ای هستند. (هالیدی۶، ۲۰۰۳ )
یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی شیر و فرآورده های وابسته به آن است. زیرا شیر و فرآورده های لبنی در تمامی کشورهای دنیا بخشی از غذای روزانه مردم را تشکیل می دهد و به سبب مواد غنی غذایی و سهولت آلودگی شیر، از لحاظ مسمومیت

  منابع مقاله با موضوع فضاهای شهری، توسعه شهر

پاسخی بگذارید