• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود پایان نامه درباره لزج، غیرلزج، در(t=0):، (۴-۳):

Ts=1 ۵۷
شکل (۴-۲): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۵۷
شکل (۴-۲): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1 ۵۸
شکل (۴-۳): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): الف) sec Ts=1 ۵۸
شکل (۴-۳): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ب) پریود تحریک

  پایان نامه رایگان با موضوع قرون وسطی

پاسخی بگذارید