دانلود پایان نامه درباره غیرلزج، ():، لزج، (۴-۷):

(۴-۶): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1 ۶۷
شکل (۴-۶): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۶۸
شکل (۴-۷): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1 ۶۸
شکل (۴-۷): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) Ts=1sec ۶۹
شکل (۴-۷): مقایسه نتایج

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *