• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد مراکز تحقیقاتی

تودهها، با توجه به درصد تشابه آنها میتوان تودهها با فاصله ژنتیکی بیشتر را جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی جهت تولید بذور هیبرید با هتروزیس مطلوب استفاده نمود.

کلمات کلیدی: تنوع ژنتیکی، چندشکلی، عدس، نشانگر، ISSR

فصل اول : مقدمه

۱-۱-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بقولات از متنوعترین تیرههای گیاهی جدا

  منبع تحقیق با موضوع براینکه، (زیتر،، می‌گیرند، ادوارد

پاسخی بگذارید