دانلود تحقیق در مورد دندروگرام، ژنوتیپها، UPGMA، NTSYS

Business People Planning Strategy Analysis Concepts on Chalkboard Background

با توجه به میزان محتوای اطلاعات چند شکلی آغازگرها وشاخص نشانگر، آغازگرهای B22 و RA3 و RR1 در بررسی تنوع ژنتیکی مناسب میباشند. میزان فاصله ژنتیکی ژنوتیپها با استفاده از روش UPGMA و در نرمافزار NTSYS محاسبه و ارتباط ژنوتیپها با استفاده از دندروگرام نشان داده شد. دندروگرام حاصل از تجزیه و تحلیل مجموع الگوهای باندی حاصل از پرایمرهای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *