خواص مدلسازی ساختمان با استفاده از سیستم BIM

خواص مدلسازی ساختمان با استفاده از سیستم BIM

ساخت مدل ساختمان و نگهداری اطلاعات مرتبط با آن و همچنین دستیابی دائمی به اطلاعات سازه و تاسیسات آن می­تواند کیفیت ارائه خدمات را تا حد بسیار زیادی افزایش داده و در مقابل هزینه انجام و زمان مورد نیاز آنها را کاهش دهد. این یعنی هم افزایش کیفیت و هم کمیت کار که در بسیاری از پروژه­ها حتی مدنظر قرار نمی­گیرد.

حال آنکه با بهره­گیری صحیح و اصولی از سیستم BIM، افزایش کیفیت و کمیت کار در تمام مراحل چرخه حیات ساختمان در هر یک از مراحل ذیل قابل دستیابی است:

 • نگهداری اطلاعات مربوط به معماری، سازه و تاسیسات
 • مدیریت تغییرات احتمالی در ساختمان، سازه و یا تاسیسات
 • مدیریت هزینه­های زمان حیات ساختمان
 • ایزولاسیون ساختمان و اطلاع از کیفیت آن
 • مدیریت آتش­سوزی و تعبیه تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان
 • پیش­بینی هزینه­های تعمیر و نگهداری ساختمان
 • مدیریت تدارکات و وسایل بکار گرفته شده در ساخت ساختمان و تاسیسات
 • در زمان ساخت ساختمان
 • زمان­بندی و کنترل مراحل ساخت
 • لجستیک اسباب و ادوات بکار رفته در ساخت
 • مدیریت امکانات ساختمان
 • مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان
 • گارانتی ساختمان
 • مدیریت تخریب و نوسازی ساختمان
 • بهسازی ساختمان
 • احیاء ساختمان

به عبارتی مشهودتر، دسترسی به تاریخچه مراحل ساخت، اسباب و ادوات بکار رفته در ساختمان، نگهداری و کیفیت نگهداری آن در دوره­های مختلف زمانی و اطلاعات مرتبط با تاسیسات به کار رفته در ساختمان از مهمترین قابلیتهایی می­باشند که مهندسان ساختمان با پیاده­سازی سیستم BIM به آنها دسترسی پیدا خواهند کرد .​

edame