پس ماده ژنتیکی و خصوصیات ارثی اونا مثل همه. اما درباره این دخترها هیچ توجیه علمی پیدا نمیشه کرد.

واسه دوقلوهای همسان توجیه علمی هست. اما دو دختر ناشناس یکی از ایرلند و دیگری از سوئد پیدا شدن که بدون هیچ رابطه فامیلی عین همدیگه هستن.

دو دختر جوون از راه اینترنت همدیگه رو پیدا کردن که بدون هیچ نسبتی اونقدر شباهتی به هم دارن که حتی خونواده هاشون قادر به تشخیص شون نیستن.

شانون لانرگان ۲۱ ساله از ایرلند از راه یه سایت اینترنتی سارا نورداستورم ۱۷ ساله رو از سوئد پیدا کرده که عین همدیگه هستن. در علم پزشکی دوقلوهای منوزایگوتیک (همسان) که به دوقلوهایی می گن که از یه تخمک لقاح یافته که بعد از تقسیم به دو جنین تبدیل شده.

پس ماده ژنتیکی و خصوصیات ارثی اونا مثل همه. اما درباره این دخترها هیچ توجیه علمی پیدا نمیشه کرد.

واسه اولین بار هم نیس که شباهت این چنینی پیدا شده. قبل از این در سایت ناشناسای دو قلو Twin stranger مورد دیگری از راه مردم کشف شده بود.

زندگینامه میلیونرهای خودساخته

فواید گوش دادن به موسیقی واسه بدن

خبرآنلاین