منابع مقالات علمی : تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش …

منابع مقالات علمی : 
تعیین ساختار عاملی مقیاس آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی نقش  …

Fisher, C.D. (1993). Boredom at work: A neglect Concept. Human Relations, 46, 395- 417.
Gabriel, M.A.(1988). Boredom: Exploration of a developmental Perspective. Clinical Social Work Journal, 16, 156- 164.
Gana, K.,& Akrami, M.(1998). French adaptation and validation of boredom proneness scale(BPS). L’Annee Psyhologiaee, 98, 429- 450.
Gewitz, P.J.(1996). Structure of boredom. Journal of Personality and Social Psychology, Vol 3(5):595-600.
Goldberg, Y (2008). Establishing the Construct of Boredom as Distinct From Apathy, Anhedonia and Depression . A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts in Psychology Waterloo, Ontario, Canada
Gordon, A., Wilkinson, R., McGown, A., & Jovanoska, S. (1997). The psychometric properties of the Boredom Proneness Scale: An examination of its validity. Psychological Studies, 42, 85-97.
GPC Research & Health Canada (2003). Youth and marijuana quantitative research: final report dated: December. Ottawa: GPC Research.
Hamilton, J.A. (1983). Attention, Personality and the self- regulation of mood: Absorbing intrest and boredomprogress in Experimental Personality research, 10, 281- 315.
Hamilton, J.A. Haier, R.J., and Buchsbaum, M.S.(1984). Intrinsic enjomyment and boredom Coping Scales: Valldation whit personality, evoked potential and attention measures. Personality and Individual Difference. 5, 183- 193.
Hill, A., Perking, R.(1984). Toward a model of boredom. British Journal of Psychology, 76, 235- 240.
Johnson, L. D., & O’Malley, P.M. (1986). Why do the nation’s students use drugs and alchol: self reportreasons from nine national surveys. Journal of Drug Issues. ۱۶٫ ۲۹-۶۶
Joireman, J., Anderson, J., & Strathman, A. (2003). The aggression Prado: understanding links among aggression, sensation seeking, and the consideration of future consequence. Journal of Personality and social Psychology, 84, 1287- 1302.
Kemper, T.D.(1978). A Social interaction theory of emotions.1st, New York, Wiley.
Klapp, O. E. (1986). Overload and boredom: Essays on the quality of life in the information society. New York: Greenwood Press.
Larson, R. W., & Richards, M. H. (1991). Boredom in the Middle School Years: Blaming Schools versus Blaming Students. American Journal of Education, 99(4), 418-443.
Leary, M.R., Rogers, P.A., Canfield, R.W., & Coe, C. (1986). Boredom in interpersonal encounters: Antecedents and social implications. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 968-975.
Levenson, M.R. (1990) Rick-Taking and personality, Journal of personality and social psychology. ۵۸(۶): ۱۰۷۳-۱۰۸۰٫
Lewis, M., & Haviland-Jones, J. (2000). Handbook of emotions. New York: Guilford Press.
Lohrmann, K. (2008). Langeweile im Unterricht. Ergنnzende Darstellung des
Forschungsstands: Zusammenfassung von Einzelstudien. Retrieved from: http://
www.waxmann.com/index2.html?kat/1896.html
MacDonald, D.A., & Holland, D. (2002). Spirituality and boredom proneness. Personality and Individual Differences, 32, 6: 1113-1119.
Mansikka, J. A. (2009). Can boredom educate us? Tracing a mood in Heideggers Funddamental on tology from an educational point of View. Stud Philos Educ, 28, 255-268.
Martin M,  Gaynor Sadlo a; Graham Stew ( 2006). The phenomenon of boredom . , ۳, ۳ :۱۹۳ – ۲۱۱
McEwen, A., West, R., & McRobbie, H. (2008). Motives for smoking and their correlates in clients attending Stop Smoking treatment services. Nicotine Tob Res, ۱۰(۵):۸۴۳-۵۰٫
McGiboncey, G.W., & Carter, C. (1988). Boredom proneness and a adolescents personality. Psychological Reports, 63, 395- 398.
Mcleod, C. R., & Vodanovich, S. J. (1991). The relationship between self-actualization and boredom proneness. Journal of Social Behavior and Personality, 6, 137-146.
Melton, A.M., & Schulenberg, S.E. (2007).On the relationship between meaning in life and boredom proneness: examining a logotherapy postulate. Psychol Rep. Dec;101(3 Pt 2):1016-22
Melton, A.M., Schulenberg, S.E. (2009). A confirmatory factor analysis of the boredom proneness scale. The Journal of Psychology, 14, 5, 1-16.
Mikulas, W. L., & Vodanovich, S. J. (1993). The essence of boredom. The Psychological Record, 43, 3–۱۲٫ M. J.
Neil A. Culp. (2006). The relations of two facets of boredom proneness with the major dimensions of personality. Personality and Individual Differences, 41, 999–۱۰۰۷
O’Hanlon, J. F. (1981). Boredom: Practical consequences and a theory. Acta Psychological ca, ۴۹, ۵۳-۸۲٫
Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Stupnisky, R. H., & Perry, R. P. (2010). Boredom in achievement settings: Exploring control–value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion. Journal of Educational Psychology, 102(3), 531−۵۴۹٫
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students’ selfregulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37(2), 91−۱۰۵٫
Perkins RE, Hill AB.(1985). Cognitive and affective aspects of boredom. Br J Psychol۷۶ ( Pt 2):221-34.
Pettiford, J., Kozink, R.V., Lutz, A.M., Kollins, S.H., Rose, J.E., & McClernon, F.J. (2007). Increases in impulsivity following smoking abstinence are related to baseline nicotine intake and boredom susceptibility. Addictive Behaviours, ۳۲,۱۰: ۲۳۵۱-۲۳۵۷٫

مدیر سایت