تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 68

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 68
دولت آمریکا رابطه خود را به طور یکجانبه با ایران قطع کرد، ما معتقدیم هیچگونه دلیلی برای تنش وجود ندارد و در شرایط عادلانه و احترام‌آمیز آماده تعامل و گفتگو هستیم. ایران آزادی، عدالت و حق انتخاب آزاد را متعلق به همه ملت‌ها و یک حق انسانی می‌داند و معتقد است دولت‌ها و ملت‌ها باید در کنار هم با تفاهم و حسن نیت مسایل و مشکلات خود را بدون دخالت دیگران برطرف کنند. ملت ایران خواهان صلح، امنیت و رفاه برای همه ملت‌هاست و با مردم آمریکا مشکلی ندارد اما براساس منطق و عدالت با سیاست‌های سلطه‌طلبانه و زورگویانه دولت آمریکا مخالف است. دوآمریکایی در روزهای آینده پس از اتمام روند قضایی آزاد خواهند شد و جمهوری اسلامی ایران این افراد را که به طور غیرقانونی وارد مرزهای قانونی ایران شده بودند در یک اقدام و تصمیم انسانی آزاد می‌کند دولت آمريكا پشت فيلم موهن ضد اسلامی نيست

4-7-2-ادبیات دیپلماسی عمومی آمریکا طی سال 1390 الی 1392
رهبران سیاسی آمریکا نیز از ادبیات متفاوتی که برخواسته از گفتمان ایران هراسی و همچنین گفتمان تشویق و مذاکره است ، طی دو سال اخیر استفاده کردند. به عنوان مثال به آخرین عناوین رسانه ای در این خصوص اشاره می شود:
جدول شماره 4-7-8 ادبیات دیپلماسی عمومی آمریکا طی سال 1390 الی 1392

mop

وندی شرمن .معاون وزارت خارجه آمریکا خبرگزاری فارس 26/7/92
فريب و نيرنگ قسمتي از DNA ايرانيان است
ماری هارف. از سخنگویان کاخ سفید خبرگزاری ایسنا 92/7/16