تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 65

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 65
رئيس جمهور در مراسم افتتاح پروژه مسكن مهر 11/7/1389 سنگین‌ترین خفقان در آمریکا وجود دارد. آنها یک سگ وحشی را در منطقه رها کرده اند. امروز نیز ماجرای 11سپتامبر را آغاز کرده‌اند که اگر دیر اقدام می‌کردیم این مسأله نیز مقدس‌ترین مسأله جهانی شده و دیگر کسی نمی‌توانست در رابطه با آن اظهار نظر کنند. آنها فکر کردند دنیا بی‌صاحب است. می‌گویند راه‌حل‌ها روی میز است، مرده‌شور خودتان، چهره یتان تان و میزتان که دنیا را به لجن کشیده‌اید، را ببرد. اگر با پای خود از منطقه خارج نشوید، ملت‌های منطقه شما را با اردنگی از منطقه خارج خواهند کرد.

همانطور که مشاهده می شود عنصر غیریت سازی و طرد در گفتمان آمریکا ستیزی اقای احمدی نژاد، دالهای شناوری را حول خود جمع کرده و ادبیات جدیدی را در عرصه روابط بین الملل ایجاد کرد، بطوریکه آقای حمید مولانا با اشاره به حضور رئيس‌جمهور ايران در کنفرانس ژنو گفت: احمدي نژاد به تنهايي يك رسانه بين المللي است[91]
جدول شماره 4-7-6-نشانه های استخراج شده در گفتمان آمریکا ستیزی قبل از سال 90

mop

دالهای شناور استخراج شده در گفتمان آمریکا ستیزی آقای احمدی نژاد:
اصل روي کار آوردن يک سياهپوست در آمريکا فریبکاری است
اگر نروی، 3 هیچ و اگر بروی 6 هیچ خواهی باخت و به همین دلیل او نیامد