تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 64

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 64
فرد قبلي نتوانست و چون چهره اي منفور و زشت در ميان ملت ها داشت. اصل روي کار آوردن يک سياهپوست در آمريکا براي اين بود که دل ملت هاي منطقه ما را رقيق و زمينه سازي کنند تا او با فريب کاري همان نقشه شکست خورده را دوباره احيا کند.

جدول شماره 4-7-3

در جمع مردم استان همدان13/5/89
سه سال پیش در زمان ریاست جمهوری بوش گفتم که آماده‌ام با او که مدعی اداره دنیا است، در حضور رسانه‌ها مناظره کنم.
آخر شهریور ماه برای رساندن پیام ملت ایران به جهانیان به سازمان ملل می‌رویم و آماده هستیم با اوباما در حضور ملت‌ها مناظره کنیم و هر کس راه‌حل خود را برای حل مسائل جهان ارائه دهد.
مشاوران آقای بوش نیز به او همان توصیه‌ها را کردند و گفتند اگر مقابل ملت ایران بروید، بازنده خواهید بود. اگر نروی، 3 هیچ و اگر بروی 6 هیچ خواهی باخت و به همین دلیل او نیامد.
ما به او گفتیم اگر نگران هستی مشاورانت را نیز با خودت بیاور اما باز هم او نیامد.
اما تغییر واقعی یعنی اینکه شما دست نیروهای خود را بگیرید، آنها را جمع کنید و از منطقه ما بیرون ببرید و اگر آنها خیری دارند، خیرشان به خاک آمریکا و مردم آمریکا برسد.
البته دوستان اوباما به ما پیغام می‌دهند که او تحت فشار است اما ما معتقدیم زبانش را که نبستند؛ بیاید در رسانه‌ها و گروه‌های فشار را معرفی کند.

جدول شماره 4-7-4

mop