تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 63

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 63

جدول شماره 4-7-2

mop

آذربايجان غربي ورزشگاه تختي89/01/18
آقاي اوباما تازه در عرصه‌هاي بالاي سياست وارد شده و در حال تجربه است و اين جور كه اطرافيان او به ما پيغام مي‌دهند تحت فشار گروه‌هاي سرمايه داري و صهيونيستي است و نمي‌تواند تصميمات درستي را اتخاذ كند و ما اين موضوع را به حساب ناشي گري او مي‌گذاريم.
روز اولي كه آقاي اوباما آمد برخي بر اين باور بودند كه آقاي اوباما فقط نقش يك ماسك و نقاب را بازي مي‌كند و او را آورده‌اند تا ملت‌ها را فريب دهند.
سياستمداران آمريكايي و مادي گرا و دنيا پرست هر جا كه در مقابله منطقه و قانون و حرف حساب كم مي‌آورند مانند كابوها و آرتيست‌هاي فيلم‌هاي گاوچران‌هاي آمريكايي بلافاصله دست خود را روي سلاح خود مي‌گذارند.
بوش دستش به خون ملت‌ها آغشته است و جنايتكار ترين رئيس جمهور تاريخ آمريكا و منفورترين شخصيت آمريكايي است.
آقاي اوباما شما تازه از راه رسيده‌ايد يك مقدار صبر كنيد تا عرقت خشك شود و سرد و گرم را بچشي .
مراقبت كن و هر كاغذي كه جلوي تو گذاشتند دليلي ندارد كه آن را بخواني .
هر حرفي كه به تو توصيه كردند دليلي ندارد كه آن حرف را تكرار كني .
و بدان گنده‌تر و بزرگتر از تو و گردن كلفت‌تر از تو نيز نتوانست از اين غلط‌ها بكند تو جاي خود داري.
رییس جمهوري با اشاره به پيام نوروزي اوباما گفت: شما چه مي فهميد نوروز چيست؟ نوروز يعني مهرباني، پاکي، توحيد، گذشت، صله ارحام، نوشدن و زيبا شدن، اميد، دعوت به صلح، برادري و آرامش. وي ادامه داد: در همان پيام نوروزي به ملت ايران توهين و تهديد مي کنيد و آن چهره زشت خود را از پشت ماسک فريب نشان مي دهيد
زمان آن رئيس جمهور منفور آمريکا که به جهنم پيوسته.