تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 62

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 62
گفتمان سازش

مردم سالاری

آزادی

سازش

اسرائیل

توسعه اقتصادی

4-7- ادبیات رسانه ای رهبران سیاسی ایران و آمریکا
لحن و ادبیات سیاستمداران در مواجه با رسانه ها یکی از مولفه های دیپلماسی عمومی می باشد . تاثیر این ادبیات در نزد افکار عمومی بسیار زیاد است .تک واژ های که شاید تاثیر آن سالهای متمادی در مخاطبان باقی بماند[90]. لحن و گویش آقای احمدی نژاد با رهبران آمریکا قبل از سال 1391 بسیار متفاوت با سال های 91 و92بوده است .در این بخش با استخراج دالهای اصلی گفتمان آمریکا ستیزی و سپس گفتمان مذاکره با آمریکا به وضوح گسست گفتمانی که در مطبوعات کشور بازتاب داشته است را بیان ذکر می کنیم .
4-7-1 – تحلیل گفتمان ادبیات رسانه های آقای احمدی نژاد قبل از سال 1390
جدول شماره 4-1-7- تحلیل گفتمان ادبیات رسانه های آقای احمدی نژاد قبل از سال 1390

mop

در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران استان اصفهان ‏13/9/1388
سند داریم که آمریکا می‌خواهد جلوی ظهور امام زمان را بگیرد.
ریگان و وزیر امور خارجه وقت آمریکا که هر دو از بی‌شعوران عالم هستند اعلام کرده‌اند که می‌خواهیم نام ایران را از جغرافیا محو کنیم.
فرزند کوچک شما در اوج نظام استکباری حضور یافت و فریاد زد: شما کور خوانده‌اید و ملت ایران شما را بر جای خود خواهد نشاند.
آمریکا در افغانستان مثل چهارپا گیرکرده است.
حتی در سفر اخیر به نیویورک به آنها اعلام کرده‌ام که آیا در کشورتان فرد عاقلی پیدا نمی‌شود که این مسائل را به شما بگوید.
برخی‌ها خود را ابرقدرت می‌دانستند اما در حال حاضر کسی برای آنها تره هم خورد نمی‌کند.