تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 61

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای  ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 61
اعتلای منزلت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و ایرانی

4-5-گفتمان آمریکا ستیزی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد تولد جریان و گفتمان آمریکا ستیزی در جمهوری اسلامی شدیم که این گفتمان تا امروز نیز باقی مانده است و شروع اصلی این گفتمان با تسخیر سفارت آمریکا بود و بعد از آن نیز آمریکاستیزی بعنوان گفتمان اصلی در رابطه بین دو کشور تبدیل شد .
گفتمان حاکم بر افکار عمومی و رسانه های دو کشور بعد از دو رویداد مهم اشغال سفارت آمریکا و سقوط هواپیمای مسافربری از این ساختار های ثابت شکل گرفته است . از سال 1390 ما شاهد یک تغییراتی در بیان رهبران سیاسی دو کشور و برخی رسانه ها بودیم به عنوان مثال پیامهای نوروزی که آقای اوباما طی 6 سال اخیر به ملت ایران می فرستاد آیا در صدد از بین بردن این ساختار ها است یا خیر صرفا یک سری معانی و واژ های در غالب جدید ( دالهای شناور) بیان می شود و یا تماس تلفنی آقای روحانی و اوباما یک ساختار شکنی در گفتمان 35 ساله ایران و آمریکا محسوب می شود؟
جدول شماره 4-3تحلیل گفتمان آمریکا ستیزی بر اساس روش لاکلاو و موفه

mop

گفتمان ساختارمولد گفتمان عنصر هژمونیک دال اصلی غیریت سازی- طرد برجسته سازی
گفتمان مقاومت ایدئولوژیک آرمانگرائی نفی سلطه آمریکا-اسرائیل استکبارستیزی
گفتمان اعتدال مردم سالاری دینی واقع گرائی تعامل اسرائیل اعتماد سازی