تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 51

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 51
 • ایران هسته ای
 • خلاصه این 5 مورد در عبارت ” ایران محور شرارت” می تواند گنجانده شود[85].این ساختارهای گفتمانی در آمریکا برگرفته از سه رویکرد کلی نسبت به کشور ایران است :

  • تعامل ستیزه جویانه
  • تعامل راهبردی
  • تنبیه گری بدون تعامل[86]

  4-2-گفتمان ایران هراسی
  ایران‌هراسی اشاره بهاحساسات مخالفت یا دشمنی با سیاستها، فرهنگ، جامعه، اقتصاد یا نقش بین‌المللی ایران دارد. همچنین ایران‌هراسی اشاره به بی‌اعتمادی، نفرت، انزجار، حسادت، تبعیض، تعصب،نژادپرستی، کلیشه، ترس یا بیزاری به ایرانیان به عنوان یک گروه نژادی، قومی، زبانی، مذهبی پذیرفته‌شده در سراسر جهان دارد[87]. گستره ایران‌هراسی می‌تواند از نفرت فردی تا تعقیب و آزار نهادینه‌شده متغیر باشد. همچنین ایران‌هراسی به سیاستهایی اطلاق می‌گردد که برمبنای تئوری توطئه برای رسیدن به منافع خاص علیه این کشور با معرفی کردن ایران بعنوان تهدیدی برای کشوری خاص یا در شکل بزرگتر برای صلح بین‌المللی مطرح می‌گردد. گاه ایران‌هراسی با احساسات ضدایرانی همپوشانی دارد.ایران‌هراسی به عنوان یک سیاست طی سالیان متمادی برای اهداف مختلف بکار گرفته شده است. بیشترین استفاده از این سیاست به منظور فروش تسلیحات نظامی به کشورهای خاص صورت پذیرفته است.(بطور خاص کشورهای عرب حاشیه خلیج فارسهمواره ایران‌هراسی به منظور بد معرفی کردن این کشور با عناوین مختلفی مانند یک کشور بی‌فرهنگ، محور شرارت، بزرگترین حامی تروریست در جهان]، کشوری که نفرت را در دنیا اشاعه می‌دهد، ایران بزرگترین تهدید برای همسایگانش، ایران تهدیدی برای صلح‌جهانی، اتهام به ایران برای طراحی توطئه به منظور نسل‌کشی یهودیان در آینده، و موارد مشابه دیگر پیگیری شده است.
  در سالهای اخیر، ایران‌هراسی موضوع محدوده بیشتری از تبلیغات رسانه‌ای شامل سینما بوده، که محققاً قادر به اعمال قویتر در دستکاری نظریات مخاطبان میباشد. میزان قابل ملاحظه‌ای تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا علیه ایران وجود دارد که هدف بیشتر آنها نشان دادن وجهه‌ای شیطانی از ایرانیان هستند، برخی از این تلاشها در محیط اینترنت توسط توزیع گسترده رایانامه، شبکه‌های اجتماعی و تارنماها صورت میگیرد و برخی دیگر در رسانه‌های دیگر بر اساس موارد دروغ، یا تحریف شده، و یا موضوعات تخیلی حضور دارند. برخی از فیلم‌های ساخته شده با مفهومات ضدایرانی . ایران‌هراسی به عنوان یک سیاست طی سالیان متمادی برای اهداف مختلف بکار گرفته شده است. بیشترین استفاده از این سیاست به منظور فروش تسلیحات نظامی به کشورهای خاص صورت پذیرفته است
  4-3-تعریف دیگر از ایران هراسی
  ایران هراسی یک واقعیت گفتمانی است. یک امر ساخته شده. باید درک کنیم که در دنیای کنونی دیگران ما را چگونه می بینند و نقاط هراسناک را اصلاح کنیم. عواملی باعث برساخته شدن گفتمان ایران هراسی شده است مانند عنصر ایرانی، شیعی و انقلاب اسلامی ایران انرژی .
  ایران‌هراسی به منظور بد معرفی کردن کشور با عناوین مختلفی مانند یک کشور بی‌فرهنگ، محور شرارت، بزرگترین حامی تروریست در جهان، کشوری که نفرت را در دنیا اشاعه می‌دهد،، ایران بزرگترین تهدید برای همسایگانش]، ایران تهدیدی برای صلح‌جهانی، اتهام به ایران برای طراحی توطئه به منظور نسل‌کشی یهودیان درآینده، و موارد مشابه دیگر پیگیری شده است[88].
  ایران هراسی که محصول ترس کشورهای حوزه خلیج فارس از ایران میباشد، با مفصل‌بندی مؤلفه‌های فرهنگی معنادهی شده، برساخته شده است. مؤلفه‌های فرهنگی در برگیرنده نشانه ها و عناصری هستند که در ذهن و زبان کشورهای حوزه خلیج فارس در قالب غیریتِ ایرانی معنادهی شده اند. و به ابعاد گفتمان ایران هراسی تبدیل گشته‌اند. و از طریق زنجیره‌ای هم‌ارز و تعدیل معنایی، پیرامون دال مرکزی «ترس از ایران»، به ثبات معنایی رسیده اند و غیریت فرهنگی ایرانی را شکل داده‌اند. همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس، با امنیتی کردن فرهنگ و تمدن ایرانی سعی نموده‌اند غیریت‌هایی را که بین ایران و آنان برساخته شده است، بازتولید نمایند. به این ترتیب، گفتمانی تحت عنوان ایران هراسی فرهنگی نیز شکل گرفته است.
  جدول شماره 4-1- گفتمان ایران هراسی در دیپلماسی عمومی آمریکا

  mop

  اسلام ستیزی،شیعه ستیزی، توصیف نظم گفتمانی
  ایران هراسی،اسلام هراسی،هسته ای ، گفتمان های موجود
  اسلام هراسی گفتمان هژمونیک
  محور شرارت دال اصلی
  حامی تروریسم، ضد اسرائیل، حامی فلسطین ، بنیادگرائی،دارای سلاح هسته ای ، تهدید منطقه و جهان،خشونت طلب ،افراط گرائی، نقض حقوق بشر دالهای فرعی