تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 44

تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392- قسمت 44
 • بازدیدکنندگان از آمریکا
 • شبکه های خبری صدای آمریکا،رادیو فردا،شبکه پخش تلویزیونی خاورمیانه
 • اداره کل دموکراسی و حقوق بشر وزارت امورخارجه
 • اداره کل آموزش و امور فرهنگی وزارت امورخارجه
 • بنیاد وقف ملی برای دموکراسی و خانواده
 • بنیاد آمریکای نوین
 • برنامه رادیوی و تلویزیونی شباهنگ
 • شب چراغ
 • کمک 75 میلیون دلاری به رسانه – طرح کاندولیزارایس
 • استفاده از شبکه های مجازی
 • ایجاد کانالهای تلویزیونی
 • تاسیس دفاتر خدماتی ایرانیان در دبی، باکو و استانبول
 • تسهیل روادید دانشجویان ایرانی برای سه ساله
 • تماس با نخبگان ایرانی
 • ارسال پیامهای نوروزی و تبریک برای ملت ایران
 • بنیاد وقف ملی برای دموکراسی
 • شورای ملی ایرانی – آمریکایی (NIAC)
 • انجمن پزشکی ایرانیان آمریکا
 • آمریکایی‌های ایرانی‌تبار
 • اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار(پایا)
 • علاوه بر موارد فوق دولت آمریکا سازمانهای فعال در فضای مجازی مندرج در جدول شماره2-7 را جهت مخاطبان ایرانی بصورت اختصاصی مورد حمایت مالی و ساختاری قرار داده است:
  جدول شماره2-7– برخی ابزارها و دستگاههای که دولت آمریکا برای اجرای دیپلماسی عمومی خود از آنها استفاده میکند

  mop

  معاونت دیپلماسی عمومی در وزارت امورخارجه اداره کل دموکراسی و حقوق بشر وزارت امورخارجه
  اداره کل آموزش و امور فرهنگی وزارت امورخارجه
  دفتر امور ایران
  سایت وزارت امورخارجه به زبان فارسی