تحقیق رایگان با موضوع چوپرا، وسترگارد، (۳-۴):، ۳۶

مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ب)x=h ۳۶
شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ج)x=2h ۳۶
شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در د)x=4h ۳۷
شکل (۳-۵): پاسخ فرکانس مختلط برای نیروی هیدرودینامیک کل ۳۹
شکل (۳-۶): سیستم سد و مخزن فرض شده توسط چوپرا ۴۰
شکل (۳-۷): پاسخ تغییر مکان افقی تاج سد با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *