تحقیق رایگان با موضوع وسترگارد، (۳-۴):، (۳-۳):، چوپرا

Potted green plant grows up in arrow shape over concrete wall background. Concept business image

– مخزن ۴
شکل (۱-۲): امواج‌ هیدرودینامیک ایجاد شده توسط ارتعاشات سد ۵
شکل (۲-۱): سیستم سد -مخزن و شرایط مرزی ۱۳
شکل (۳-۱): مدل سد و مخزن به کار رفته توسط وسترگارد ۲۹
شکل (۳-۲): منحنی ساده شده تغییرات فشار روی دیواره سد ۳۰
شکل (۳-۳): دستگاه مختصات ۳۲
شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در الف)x=0 ۳۵
شکل (۳-۴):

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *