تحقیق رایگان با موضوع لزج، غیرلزج، ():، (۴-۵):

پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۶۵
شکل (۴-۵): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1 ۶۵
شکل (۴-۵): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1 ۶۶
شکل (۴-۵): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۶۶
شکل (۴-۶): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *