تبیین سطح فساد بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

تبیین سطح فساد بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

دانشگاه مازندران
معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
موضوع:
تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب
استاد راهنما:
دکتر: محمد فاضلی
استاد مشاور:
دکتر: محمود شارع‌پور
نام دانشجو:
محدثه جلیلی کناری
بهمن ماه ۱۳۹۱

دانشگاه مازندران
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری)
موضوع:
تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب
استاد راهنما:
دکتر: محمد فاضلی
استاد مشاور:
دکتر: محمود شارع‌پور
نام دانشجو:
محدثه جلیلی کناری
بهمن ماه ۱۳۹۱

دانشگاه مازندران
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری)
موضوع:
تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب
استاد راهنما:
دکتر محمد فاضلی
استاد مشاور:
دکتر محمود شارع پور
اساتید داور:
دکتر علی کریمی مله
دکتر محمدتقی گیلک
نام دانشجو:
محدثه جلیلی کناری
بهمن ماه ۱۳۹۱
سپاسگزاری
یک و نیم سال زمانی که در انجام این پایان نامه رفت، میسر نبود جز با صبوری همه آنها که به باور انجام کار علمی و پیشبرد حتی تنها یک گام علمی، در کنارم بودند و صبور بودند.
سپاس از پدرم
مادرم
خواهرم مریم
شش سال زمانی که در کسب بینش اجتماعی گذشت، می­طلبد سپاسگزار همه آنهایی باشم که طی این سال­ها به من شور زندگی جمعی، روحیه علمی و بینش اجتماعی آموختند.
سپاس از استاد روحیه علمی، دکتر محمد فاضلی
سپاس از استاد بینش اجتماعی، دکتر محمود شارع­پور
و دوستان عزیزم:
لعیا خاکی و سحر نیکزاد
امیدوارم با به کار بستن آموخته­هایم، حرمت تلاش صادقانه و زیبای آنان را پاسداری کنم.

محدثه جلیلی کناری
این پایان نامه را تقدیم می­کنم به
استاد ارجمندم دکتر محمد فاضلی به پاس تمام آموخته­هایم از ایشان
و سنگ صبور و آرامش زندگی­ام همسرم، سید رضا سخائی

چکیده:
یافتن الگوی مناسب برای تبیین سطح فساد، در درجه اول مستلزم پاسخ به یک سؤال کلی است: تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص ­های حکومتی قابل تبیین است؟
در پاسخ به این سؤال، با بهره گرفتن از روش تحلیل ثانویه و روش تحلیل تطبیقی، ۴ دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی مورد آزمون قرار گرفتند تا تأثیرگذارترین عوامل بر فساد شناسایی شوند. متغیر وابسته تحقیق نیز نمره عاملی فساد بوده است که از ۴ بانک اطلاعاتی مختلف (مؤسسسه برتلسمن، سازمان شفافیت، شاخص رقابت جهانی و مؤسسه ریسک بین­الملل) جمع­آوری شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
یافته­ های تحقیق نشان می­دهد که متغیر حکمرانی خوب (کیفیت حکومت) قادر است ۹۱ درصد از تغییرات فساد را تبیین کند. بنابراین مهم­ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان این شاخص می­باشد. همچنین در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی (پروتستان) بیشتر است، میزان فساد کم­تر است. اما از سوی دیگر در کشورهای فاسد، میزان تورم بالاتر است. بعلاوه، واردات احتمال فساد را افزایش می­دهد اما با افزایش میزان صادرات احتمال فساد کاهش می­یابد.
مطابق با رگرسیون نهایی عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم­تر از عوامل اقتصادی و مذهب است. بنابراین، عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ویژگی­های دولت از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارتی، فساد بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد دولت باشد، از عواملی که مستقیماً از دولت ناشی می­ شود بیشتر تأثیر می­پذیرد.
واژه‌های کلیدی: فساد، حکمرانی خوب، عوامل فرایندی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی
فهرست مطالب

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *