مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، شرکت های پیمانکاری ساختمان

تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر اینصورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و […]

Learn More

اثر اعتیاد به اینترنت بر افسردگی و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان

فصل اول مقدمه ۲بیان مساله ۵اهمیت و ضرورت مساله ۸اهداف تحقیق ۱۰فرضیه‏های تحقیق ۱۰تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۰فصل دوم:سلامت ۱۴تعریف سلامت روان ۱۵ویژگی های افراد دارای سلامت روانی ۱۶سلامت روان از منظر الگوی پزشکی و روان پزشکی ۱۷سلامت روان از نظر مکتب روان تحلیلی ۱۹الگوی رفتارگرایی ۲۰الگوی انسان گرایی ۲۱اعتماد به نفس ۲۲اعتماد به […]

Learn More

اصل استقلال امضاءها در اسناد : قصد و رضای طرفین

یکی از شرایط اعتبار اسناد تجاری و معاملات آنها، قصد و رضای طرفین است این اسناد به مثابه هر عقد یا عمل حقوقی به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند محقق می‏شوند. ۱ آن چیز مهر یا امضای امضاکننده است چنانچه امضاکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله […]

Learn More

اعمال اصل استقلال امضاءها در اسناد

ماده ۲۴۹ ق.ت.که به استناد مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون در مورد متعهدین برات، سفته و چک اجرا می‏شود علاوه برتصریح به اصل مشئولیت تضامنی امضاکنندگان، به تعهد مستقل هر امضاکننده در برابر ذینفع اشاره دارد. به موجب قسمتی از ماده مذکور، برات‏دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده […]

Learn More

اصل استقلال امضاءها در اسناد

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت، شایستگی و سزاواری است. در اصطلاح حقوقی اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن شیئ یا اجرای حق و تکلیف. اهلیت بر دو قسم است: یکی اهلیت دارا بودن حق که اصطلاحاً اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا تملک گفته می‌شود و دیگری اهلیت اجرای […]

Learn More

شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری

    همانگونه که گفتیم معمولا امضاکنندگان متعددی در سند تجاری مداخله نموده و تحت شرایطی مسئولیت پرداخت را بر عهده می‏گیرند. بر مبنای اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید مستقل و بی‏ارتباط با امضائات دیگر در نظر گرفته شود. صحت یا بطلان هر یک ار امضاهای مندرج در سند نباید به مورد امضاهای دیگر […]

Learn More

مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰و۱۹۳۱ و قانون نمونه آنیسترال

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط […]

Learn More

اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری – قانون آ.د.ک جدید

  چکیده: ۱فصل نخست: کلیات تحقیق ۲۱-۱-مقدمه: ۱۱-۲-بیان مسئله: ۲۱-۳-پیشینه تحقیق : ۴۱-۴-فرضیه‌ها: ۷۱-۵-اهداف تحقیق : ۷۱-۶-روش تحقیق: ۷فصل دوم : صلاحیت و انواع آن ۹۲-۱- مفهوم: صلاحیت ۱۰۲-۲- انواع صلاحیت محاکم کیفری ۱۰۲-۲-۱-صلاحیت ذاتی ۱۰۲-۲-۱-۱- ضوابط صلاحیت ذاتی ۱۱۲-۲-۱-۲-جهات صلاحیت ذاتی ۱۲۲-۲-۱-۳-خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی ۱۴۲-۳- تشخیص و احراز صلاحیت ۱۴۲-۳-۱-صلاحیت محلی ۱۵۲-۳-۱-۱-معیار های […]

Learn More

خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

از زمانی که بزه دیده در قلمرو مطالعات جرم شناسی وارد و دانش بزهدیده شناسی ایجاد شد و به ویژه پس از ظهور بزهدیده‌شناسی حمایتی و رواج این تفکر در کشورهای مختلف، قانونگذاران و نظریه پردازان ناگزیر از مدنظر قرار دادن بزهدیده در مطالعات و اعمال خود شدند. چنان که این اندیشه به یکی از […]

Learn More

پیشگیری از جرایم منافی عفت ( جرم جنسی -روابط جنسی نامشروع)

پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. انسان به عنوان موجودی اجتماعی بلافاصله پس از تولد و حتی قبل از آن نیز تحت تاثیر محیط اجتماعی قرار دارد و شخصیتش در تعامل با محیط […]

Learn More