• by 92
 • آبان 18, 1397
 • 0 Comments

اهمیت تعهد سازمانی

اهمیت تعهد سازمانی اندیشه‌ی تعهد موضوع اصلی در نوشته‌های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزش‌های اساسی است که سازمان‌دهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 17, 1397
 • 0 Comments

جایگزینی واردات در ایران

در دهه 60 و تا اواسط دهه 70 میلادی مقارن با سه برنامه توسعه اقتصادی، ایران چون برزیل و برخی کشورهای دیگر شاهد معجزه اقتصادی» خود بود که در بستر سیاست جایگزینی واردات و از محل درآمد نفت،... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 17, 1397
 • 0 Comments

توسعه چیست؟

میر دال معتقد است توسعه، حرکت رو به بالای کل نظام اجتماعی است و به لحاظ منطقی این تنها تعریف قابل‌پذیرش است. این نظام اجتماعی، علاوه بر عوامل اقتصادی، تمامی عوامل غیراقتصادی را هم... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 17, 1397
 • 0 Comments

نگرش در مورد خرید آنلاین

نگرش و عناصر تشکیل‌دهنده آن: نگرش، سازماندهی بلند مدت فراینهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با توجه به برخی جنبه‌های محیطی که فرد در آن قرارگرفته است، می‌باشد. بر همین اساس... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 5, 1397
 • 0 Comments

تعرفه لوله بازکنی

تعرفه لوله بازکنی  و قیمت فنر زدن با توجه طول لوله ها متفاوت می باشد. همان طور که در نرخ اتحادیه لوله بازکنی که در پایین آمده است، با افزایش طول لوله مورد نظر، قیمت لوله بازکنی نیز... ادامه

Continue Reading