دسته: چطور جوان بمانیم

  • by 92
  • مرداد 13, 1397
  • 0 Comments

سندرم های روانپزشکی در بیماران سرطانی

سندرم های روانپزشکی در بیماران سرطانی: مطالعه ای وسیع از بیماران سرطانی در یک جمعیت از بیماران بستری و سرپایی، وقوع 51 درصد اختلالات روانپزشکی را در آنها گزارش کرده اند. بزرگترین گروه... ادامه

Continue Reading
  • by 92
  • مرداد 12, 1397
  • 0 Comments

ارزیابی کارکنان دشوارترین وظیفه یک مدیر!

مسائل متداول ارزیابی شاید هیچ یک از وظیفه‌های مدیر دشوار‌تر از ارزیابی عملکرد زیردستان نباشد. معمولاً زیردستان نسبت به ارزیابی‌هایی که از کار آنها می‌شود بیش از حد خوشبین هستند و... ادامه

Continue Reading
  • by 92
  • مرداد 12, 1397
  • 0 Comments

قوانین درمعنا درمانی چگونه پیاده سازی میشود؟

قوانین درمعنا درمانی   فرانکل سه قانون بنیادی را درمعنادرمانی مطرح می کند 1-معنا درزندگی وجود دارد و آن را می توان جستجو و کشف کرد؛ اما انسان نمی تواند معنا را به دلخواه بوجود آورد و... ادامه

Continue Reading