دسته: چطور جوان بمانیم

  • by 92
  • مرداد 13, 1397
  • 0 Comments

دیدگاههای زیربنای هیجانها از نظر روانشناختی

دیدگاههای زیربنای هیجانها: دیدگاههای شناختی و زیستی با هم، تصاویر جامعی از فرآیند هیجان در اختیار می­گذارد. با این حال، قبول کردن این نکته که جنبه­های شناختی و زیستی هر دو زیر بنای... ادامه

Continue Reading
  • by 92
  • مرداد 13, 1397
  • 0 Comments

روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در دانش آموزان

روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در دانش آموزان نخستین گام برای آموزش و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت، آشناسازی مخاطب با آن موضوع است. به همین خاطر، همان اصولی که در برنامه درسی... ادامه

Continue Reading
  • by 92
  • مرداد 13, 1397
  • 0 Comments

شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها و مفهوم بهره وری

تاریخچه بهره‌وری شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار لغت «بهره‌وری» در مقاله‌ای توسط فردی به نام «کوئیزنی» در سال 1766 میلادی ظاهر شد. بعد از بیش از یک قرن یعنی در سال 1883، آن طور که... ادامه

Continue Reading