رشته حقوق

اصل استقلال امضاءها در اسناد : قصد و رضای طرفین

یکی از شرایط اعتبار اسناد تجاری و معاملات آنها، قصد و رضای طرفین است این اسناد به مثابه هر عقد یا عمل حقوقی به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند محقق می‏شوند. ۱ آن چیز مهر یا امضای امضاکننده است چنانچه امضاکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله […]

Learn More

اعمال اصل استقلال امضاءها در اسناد

ماده ۲۴۹ ق.ت.که به استناد مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون در مورد متعهدین برات، سفته و چک اجرا می‏شود علاوه برتصریح به اصل مشئولیت تضامنی امضاکنندگان، به تعهد مستقل هر امضاکننده در برابر ذینفع اشاره دارد. به موجب قسمتی از ماده مذکور، برات‏دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده […]

Learn More

اصل استقلال امضاءها در اسناد

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت، شایستگی و سزاواری است. در اصطلاح حقوقی اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن شیئ یا اجرای حق و تکلیف. اهلیت بر دو قسم است: یکی اهلیت دارا بودن حق که اصطلاحاً اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا تملک گفته می‌شود و دیگری اهلیت اجرای […]

Learn More

مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰و۱۹۳۱ و قانون نمونه آنیسترال

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط […]

Learn More

شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری

    همانگونه که گفتیم معمولا امضاکنندگان متعددی در سند تجاری مداخله نموده و تحت شرایطی مسئولیت پرداخت را بر عهده می‏گیرند. بر مبنای اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید مستقل و بی‏ارتباط با امضائات دیگر در نظر گرفته شود. صحت یا بطلان هر یک ار امضاهای مندرج در سند نباید به مورد امضاهای دیگر […]

Learn More

اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری – قانون آ.د.ک جدید

  چکیده: ۱فصل نخست: کلیات تحقیق ۲۱-۱-مقدمه: ۱۱-۲-بیان مسئله: ۲۱-۳-پیشینه تحقیق : ۴۱-۴-فرضیه‌ها: ۷۱-۵-اهداف تحقیق : ۷۱-۶-روش تحقیق: ۷فصل دوم : صلاحیت و انواع آن ۹۲-۱- مفهوم: صلاحیت ۱۰۲-۲- انواع صلاحیت محاکم کیفری ۱۰۲-۲-۱-صلاحیت ذاتی ۱۰۲-۲-۱-۱- ضوابط صلاحیت ذاتی ۱۱۲-۲-۱-۲-جهات صلاحیت ذاتی ۱۲۲-۲-۱-۳-خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی ۱۴۲-۳- تشخیص و احراز صلاحیت ۱۴۲-۳-۱-صلاحیت محلی ۱۵۲-۳-۱-۱-معیار های […]

Learn More