دسته: آموزشی

 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

دلیل و اقسام آن

دلیل و اقسام آن مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد. گفتار نخست- دلیل دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

ایجاب ملزم

– ایجاب ملزم در این مبحث مفهوم ایجاب ملزم، مبانی ایجاب ملزم و نظریات پیرامون آن بحث می شود و همچنان این موضوع که قانون افغانستان که ایجاب ملزم را پذیرفته با کدام نظریه می توان آن را... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی، اثر و قلمرو تأثیر برائت

ـ مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی، اثر و قلمرو تأثیر برائت گفتار اول ـ مفهوم و شرایط برائت الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی 1- مفهوم لغوی برائت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، خلاص شدن از قرض... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

امکان سنجی رهن پول

: امکان سنجی رهن پول در خصوص پول نیز برخی با توجه به اینکه آنرا مال اعتباری می دانند و همچنین از آنجایی که یکی از شرایط عقد رهن در قانون لزوم عین بودن مال مرهونه است ، و اینکه آنها پول... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

اشتباه در طرز تنظیم اسناد

اشتباه در طرز تنظیم اسناد براساس بند 7 ماده 25 قانون ثبت هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

تغییر جنسیت

تغییر جنسیت فقهان  شیعه تعاریف گوناگونی در مورد تغییر جنسیت داشته‌اند، ولی می‌توان در تعریف تغییر جنسیت گفت: «تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مؤنث،... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 28, 1397
 • 0 Comments

نیازسنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از استراتژیهای اصلی دستیابی به سرمایه انسانی قلمداد می شود و اهمیت اساسی در بقاء و توسعه سازمان دارد.بدیهی است این فعالیت نیز... ادامه

Continue Reading