دسته: آموزشی

 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحله¬ی اجرای رأی

وظایف مدیران دفاتر گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید ماده 339: متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

دلیل و اقسام آن

دلیل و اقسام آن مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد. گفتار نخست- دلیل دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

ایجاب ملزم

– ایجاب ملزم در این مبحث مفهوم ایجاب ملزم، مبانی ایجاب ملزم و نظریات پیرامون آن بحث می شود و همچنان این موضوع که قانون افغانستان که ایجاب ملزم را پذیرفته با کدام نظریه می توان آن را... ادامه

Continue Reading
 • by 92
 • آبان 29, 1397
 • 0 Comments

مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی، اثر و قلمرو تأثیر برائت

ـ مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی، اثر و قلمرو تأثیر برائت گفتار اول ـ مفهوم و شرایط برائت الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی 1- مفهوم لغوی برائت در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، خلاص شدن از قرض... ادامه

Continue Reading