دسته: آموزشی

  • by 92
  • آذر 20, 1397
  • 0 Comments

انتخاب دندانپزشک زیبایی در این مقاله قصد داریم در خصوص موارد زیر بحث کنیم: دندانپزشک زیبایی انتخاب یک دندانپزشک خوب دوره تخصصی دندانپزشک زیبایی شیوه‌های درمانی... ادامه

Continue Reading
  • by 92
  • آبان 29, 1397
  • 0 Comments

نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مراحل اعتراض به رأی تا مرحله¬ی اجرای رأی

وظایف مدیران دفاتر گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر بند اول: ثبت دادخواست تجدید نظر و ارائه رسید ماده 339: متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به... ادامه

Continue Reading
  • by 92
  • آبان 29, 1397
  • 0 Comments

دلیل و اقسام آن

دلیل و اقسام آن مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد. گفتار نخست- دلیل دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی... ادامه

Continue Reading