پایان نامه معماری- کودک : بازی و خلاقیت

یکی از عمده ترین و رایج ترین راه های  انتقال تجربه و سرگرمی ، هنر قصه گویی و گوش سپردن به قصه است. قدمت قصه به روزگاری بر می گردد که انسان برای ایجاد ارتباط با همنوعان خود از زبان  استفاده نمود. (از این رو هیچ ملت و قومی را در تاریخ نمی تواند یافت که دارای قصه نباشد . این مساله اهمیت قصه گویی را مشخص می کند). موارد اهمیت قصه را می توان چنین خلاصه کرد :

 1. تحریک حس کنجکاوی وماجراجویی کودک.
 2. سرگرم شدن و یافتن نظم ذهنی منطقی.
 3. کودک به کمک قوه تخیل ، خود را جایگزین یکی از شخصیت های قصه می کند و با دنبال کردن ناکامی ها و پیروزی های او به تلطیف عواطف و احساسات خویش می پردازد و یا شادمانی و لذت را نصیب خود می کند.
 4. رشد نیروی بیان و تکلم ، غنی شدن گنجینه لغات کودک.
 5. افزایش شناخت اجتماعی و آشنا شدن با مسائل زندگی.
 6. یادگیری مفاهیمی چون عدالت،نیکوکاری،راستگویی و …. باتوجه به محتوای قصه.
 7. انس باکتاب وایجادشوق وعلاقه به مطالعه کودک.
 8. عادت به خوب گوش دادن و یافتن تمرکز.
 9. تاثیردرتقلیدوهمانندسازی.
 10. ایجاداعتماد متقابل و روابط صمیمانه میان قصه گو و مخاطب .
 11. حذف فاصله میان قدرت (خواندن ) و قدرت ( درک کردن) در کودک .
 12. افزایش ارتباط باادبیات شفاهی وایجاد فرصت برای تجربه کردن زبان زنده برای کودکان ودرنهایت بایدگفت قصه می تواند میل به خواندن، نوشتن، ایفای نقش و نقاشی کردن را در کودکان ایجاد کند و کودکان با کمک روش هایی که از قصه می آموزند می توانند خود را به نحوی خلاقانه و با دیدی انتقادی ابراز کنند.

Related articles

خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

از زمانی که بزه دیده در قلمرو مطالعات جرم شناسی وارد و دانش بزهدیده شناسی ایجاد شد و به ویژه پس از ظهور بزهدیده‌شناسی حمایتی و رواج این تفکر در کشورهای مختلف، قانونگذاران و نظریه پردازان ناگزیر از مدنظر قرار دادن بزهدیده در مطالعات و اعمال خود شدند. چنان که این اندیشه به یکی از […]

Learn More

نقش سیستم BIM در ارتقای کیفیت ترمیم و بهسازی ساختمانها

یکی از زمان­گیرترین و هزینه­برترین بخشهای ترمیم و بهسازی ساختمانها، شناسایی و قضاوت اولیه و تهیه اطلاعات لازم از سازه موجود جهت تصمیم­گیری بهینه می­باشد که در این مرحله، مطالعه سابقه و مشخصات طرح، اندازه­گیری اعضای سازه (مقاومت میلگردها، بتن و …) و همچنین بررسی کیفیت اجرای تیرها و ستونهای ساختمان و مطالعه گزارشات ژئوتکنیک […]

Learn More

کاداستر و پیشگیری از جرایم ثبتی

فهرست مطالب چکیده ۱مقدمه ۲الف) بیان مسئله ۲ب) ضرورت تحقیق ۳ج) سؤالات تحقیق ۳د) فرضیه تحقیق ۴ه‍ ) پیشینه تحقیق ۴و) اهداف تحقیق ۵ز) روش تحقیق ۵ح) محدودیت‌ها و موانع تحقیق ۵ط) سازماندهی تحقیق ۶فصل اول: مفاهیم، پیشینه و عوامل زمینه‌ساز جرایم ثبتی ۷مبحث اول: مفاهیم ۸گفتار اول: کاداستر ۸الف) تعاریف کاداستر ۸۱٫ مفهوم فنی […]

Learn More