• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان با موضوع رجعتی، (پورافکاری، معادلهای، روانپزشکان

است که امروزه روانپزشکان برای تشخیص این بیماری از آن ها استفاده می کند. کر پلین نوعی خاصی از افسردگی را نیز شرح داد که پس از یائسگی در زنها و اواخر بزرگسالی در مردها شروع می شود و بعدا به افسردگی رجعتی معروف شد و از آن به بعد یکی از معادلهای اختلالات خلقی شمرده می شود (پورافکاری ۱۳۷۳).

تعریف افسردگی
معنای لغوی افسردگی در

  منابع مقاله با موضوع نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی، قانون مدنی، قولنامه

دیدگاهتان را بنویسید