• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه با کلید واژگان قرون وسطی

اصطلاح را پزشکان دیگر از جمله ارسطو (۱۲۰ تا ۱۸۰ بعد از میلاد) و جالینوس (۱۲۹ تا ۱۹۹ بعد از میلاد) همین طور الکساندر ترالز۱۲ نیز به کار بردند. در قرن ششم در قرون وسطی طبابت در ممالک اسلامی رونق داشت و رازی و ابن سینا و پزشک یهودی میمونید۱۳ ملانکولی را بیماری مشخصی تلقی می نمودند. ملانکولی را هنرمندان بزرگ زمان نیز ترسیم کرده اند.

  منابع تحقیق دربارهاستاد راهنما، مراکز اسناد، عوامل موثر

دیدگاهتان را بنویسید