• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، تقسیم بندی

جداول
جدول(۱-۱) نرم افزار های مورد استفاده جهت طراحی و انجام محاسبات مصرف انرژی تاسیسات ۱۱
جدول (۲-۱) انواع سیستم های برودتی مورد استفاده در ساختمان در ایران ۲۶
جدول (۲-۲) تقسیم بندی کلی مناطق آب و هوایی ایران ۳۰
جدول (۲-۳) نرم افزار های موجود طراحی و محاسبه انرژی در دنیا ۴۳
جدول (۳-۱) عمر مفید و ارزش اسقاطی سیستم های

  مقاله درمورد Fuller، ۱۹۵۴، Calvin، Chapin،Gerald

دیدگاهتان را بنویسید