• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

مقاله درمورد تکنولوژی، سانتیگراد)، (بیشتر،

تا کنون فعالیت‌های زیادی در سراسر دنیا صورت گرفته است.
ساخت نیروگاه‌های دو مداری باعث پیشرفت‌های چشمگیری در تولید برق با استفاده از انرژی زمین گرمایی شده است و در حال حاضر با به تکامل رسیدن این تکنولوژی به طور تجاری از آب‌های گرم زیرزمینی با درجه حرارت معمولی (بیشتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد) برق تولید می‌شود .
ایران در شمار

  مقاله درمورد غارها، تجدیدپذیر، انرژیهای، بهرهبرداری

دیدگاهتان را بنویسید