• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

دانلود تحقیق در مورد میکنند،، کلکسیون، ژرمپلاسم۷، جنوبغربی

مناطقی با شرایط مدیترانهای و همچنین در نواحی کوهپایهای جنوبغربی آسیا سازگار شده است (کوچکی و بنایان، ۱۳۷۵).
اصلاح کنندگان نباتات که در جهت دستیابی به تنوع ژنتیکی موجود در کلکسیون ژرمپلاسم۷ فعالیت میکنند، نیاز به داشتن اطلاعاتی در مورد میزان تنوع دارند. عملیات اصلاحی در عدس در مقایسه با سایر محصولات مهم زراعی از قدمت کمتری

  تحقیق رایگان با موضوع لزج، غیرلزج، در(t=0):، (۴-۱):

دیدگاهتان را بنویسید