خواص مدلسازی ساختمان با استفاده از سیستم BIM

ساخت مدل ساختمان و نگهداری اطلاعات مرتبط با آن و همچنین دستیابی دائمی به اطلاعات سازه و تاسیسات آن می­تواند کیفیت ارائه خدمات را تا حد بسیار زیادی افزایش داده و در مقابل هزینه انجام و زمان مورد نیاز آنها را کاهش دهد. این یعنی هم افزایش کیفیت و هم کمیت کار که در بسیاری از پروژه­ها حتی مدنظر قرار نمی­گیرد.

حال آنکه با بهره­گیری صحیح و اصولی از سیستم BIM، افزایش کیفیت و کمیت کار در تمام مراحل چرخه حیات ساختمان در هر یک از مراحل ذیل قابل دستیابی است:

 • نگهداری اطلاعات مربوط به معماری، سازه و تاسیسات
 • مدیریت تغییرات احتمالی در ساختمان، سازه و یا تاسیسات
 • مدیریت هزینه­های زمان حیات ساختمان
 • ایزولاسیون ساختمان و اطلاع از کیفیت آن
 • مدیریت آتش­سوزی و تعبیه تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان
 • پیش­بینی هزینه­های تعمیر و نگهداری ساختمان
 • مدیریت تدارکات و وسایل بکار گرفته شده در ساخت ساختمان و تاسیسات
 • در زمان ساخت ساختمان
 • زمان­بندی و کنترل مراحل ساخت
 • لجستیک اسباب و ادوات بکار رفته در ساخت
 • مدیریت امکانات ساختمان
 • مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان
 • گارانتی ساختمان
 • مدیریت تخریب و نوسازی ساختمان
 • بهسازی ساختمان
 • احیاء ساختمان

به عبارتی مشهودتر، دسترسی به تاریخچه مراحل ساخت، اسباب و ادوات بکار رفته در ساختمان، نگهداری و کیفیت نگهداری آن در دوره­های مختلف زمانی و اطلاعات مرتبط با تاسیسات به کار رفته در ساختمان از مهمترین قابلیتهایی می­باشند که مهندسان ساختمان با پیاده­سازی سیستم BIM به آنها دسترسی پیدا خواهند کرد .​

Related articles

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، شرکت های پیمانکاری ساختمان

تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر اینصورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و […]

Learn More

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

فصل اول: کلیات تحقیق ۱۱-۱- مقدمه: ۲۱-۲- بیان مسئله و اهمیت موضوع ۳۱-۲-۱- صنعت مواد غذایی ۴۱-۳- اهداف تحقیق ۵۱-۴- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین سبز و مسائل زیست محیطی ۵۱-۵- سوالات تحقیق ۷۱-۶- روش انجام تحقیق ۷۱-۷- روش گردآوری اطلاعات ۸۱-۸- جامعه و نمونه آماری ۸۱-۹- جنبه های نوآورانه تحقیق ۹۱-۱۰- اصطلاحات و واژگان کلیدی […]

Learn More

(BIM) مرحله طراحی برای انسان (Human Design‎‎‏)

مرحله طراحی برای انسان (Human Design‎‎‏) اصل طراحی برای انسان، آخرین و شاید مهمترین اصل از طراحی پایدار یک ساختمان است. این اصل ریشه در نیازهایی دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره­ای اکوسیستم لازم است که آنها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین می­کنند. این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از […]

Learn More